Criterii de evaluare pentru interviul de angajare

* Criteriul 1 –  Modul în care se prezintă canditatul în fața intervievatorului (salută respectos, se prezintă, raspunde politicos la intrebarile gen “spart gheața”, manifestă o atitudine prietenoasa)

* Criteriul 2 –  Cunoașterea și relatarea informațiilor despre compania/ instituția la care  candidatul dorește să se angajeze

* Criteriul 3 –  Comunicarea (comunicarea organizată și fluentă demonstrează cunoașterea propriei persoane și adaptabilitate la diverse contexte sociale;  candidatul folosește cuvinte și expresii pozitive, motivante și entuziaste)

* Criteriul 4 – Personalitatea candidatului:

a) hotărâre, determinare (demonstrează prin conduita dacă vrea să muncească, se remarcă prin optimism, dorință de a lucra și insistență)

b) potențial (talent, abilități, cunoștințe care pot fi dezvoltate în timp)

c) stabilitate  (se analizează insistenta, motivația și felul în care comunică candidatul și arată dacă candidatul dorește să muncească pe termen lung)

* Criteriul 5 – Incadrarea în timp (timp maxim 20 min).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply