Criterii de evaluare a CV-ului și a planului de dezvoltare a carierei

Criteriul 1. Definirea obiectivelor și a scopului  (ce se urmărește prin crearea planului de carieră? care este rezultatul așteptat? prezentarea obiectivelor și a scopului trebuie să fie clară, realista)

Criteriul 2. Definirea pașilor de realizare a planului de carieră:

a) intr-un mod realist (se urmăresc acele acțiuni care sunt relevante contextului și care sunt sub controlul candidatului)

b) într-un mod măsurabil (se identifică modalități de măsurare a progresului la diferite interval de timp)

c) într-un mod etic (atingerea obiectivelor propuse să urmeze un standard etic ridicat)

Criteriul 3. Capacitatea de evaluare personala (abilități și puncte slabe) și de evaluare a factorilor externi (oportunități și limitări) care pot avea impact asupra planului stabilit;

Criteriul 4. Stilul de prezentare a lucrării (conținutul lucrării să fie concis, clar, determinat specific și să urmărească a răspunde la întrebările cum, de ce, când);

Criteriul 5. Corectitudinea realizării CV-ului – format Europass conform metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass aprobată prin Ordinul MMFPS și MECTS nr.1804/4469/03.07.2012.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply