Rezultatele finale ale concursului „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”- ciclul V

Proiect „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”   ID 138850

In cadrul proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat” ID 138850, in luna Decembrie 2015, s-a organizat/derulat, la nivelul partenerului 5 – A.E.S.N. Brasov, ciclul V al concursului „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”.

Conform Regulamentului de  concurs – „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”, concursul a fost organizat in scopul asigurarii premiselor pentru participarea viitorilor absolventi de invatamant superior pe o piata a muncii moderna si dinamica, prin intermediul unei decizii profesionale, bazate pe o adecvata consiliere vocationala, pe dezvoltarea unui plan de cariera cu obiective clare in care se urmareste dobandirea si formarea acelor competente si abilitati necesare integrarii durabile pe piata muncii.

Principalele obiective ale concursului: evaluarea competențelor generale și specifice și a performanțelor obținute de studenţii  participanţi la activitatile de consiliere, utilizarea metodelor, tehnicilor si instrumentelor identificate în cadrul activităţilor de consiliere şi orientare profesională în elaborarea unui plan de dezvoltare a carierei și în susținerea unui interviu de angajare

Rezultatele inregistrate in ciclul V de concurs sunt urmatoarele:

 • Numar  studenti inscrisi la ciclul V de concurs(Etapa I) :  20 persoane
 • Numar studenti calificati in Etapa a II-a :                              20 persoane
 • Numar studenti calificati in Etapa a III-a:                             17 persoane
 • Numar studenti prezenti la Etapa a III-a (Interviu)              3  persoane
 • Numar student declarati castigatori :                                       3  persoane

 

Punctajul obtinut de catre cei 3 studenti castigatori:

1)                        DUMITRU IULIA                                         176,00 puncte

2)                        SITOIU ANDREEA                                      172,66 puncte

3)                        VECHIU ANDREEA IONELA                   171,33 puncte

 

Celor 3 studenti, desemnati castigatori, li s-au inmanat diplomele care atesta participarea/castigarea concursului „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”.

Deoarece  participarea la concurs, a studentilor din grupul tinta, era facultativa si individuala, echipa A.E.S.N. Brasov multumeste tuturor studentilor care au participat la acest concurs si felicita concurentii pentru prestatia excelenta din cadrul acestei activitati.

 

Expert diseminare AESN Brasov

Diana Ioana ALBU

In atentia studentilor calificati pentru etapa a III-a a concursului „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”

Stimati studenti,

Avand in vedere ca proiectul „Studentul consiliat – excelent viitor angajat” se finalizeaza in data de 15 Decembrie 2015, iar etapa 3, aferenta  ciclului V de Concurs cu premii „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”, se deruleaza tot in  data de 15 Decembrie 2015, va  informam ca, in cadrul acestui ciclu, se vor acorda numai diplome , pentru premiile in bani nefiind asigurate conditiile/ resursele specifice.

 

Echipa AESN Brasov

 

PROGRAMAREA CONCURENTILOR CALIFICATI PENTRU ETAPA A III-A A CONCURSULUI „CEL MAI BUN PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI” – CICLUL V

Invitam studentii Universitatii Transilvania – Brasov  calificati pentru etapa a III-a – Etapa de participare la simularea unui interviu de angajare –  MARTI  15.12.2015 incepand cu ora 14.00 la sediul A.E.S.N. Brasov – Str. Dr. Victor Babes nr. 36, cam. 1.6:

 1. FEKETE FLORIAN ALEXANDRU
 2. RADU ALICE ELANA
 3. PURDEL ALEXANDRA
 4. TAMAS (IORDACHESCU) LACRAMIOARA ILISCA
 5. CAPATINA ALEXANDRA NICOLETA
 6. HARCEAGA IOANA
 7. DUMITRU IULIA
 8. SITOIU ANDREEA
 9. COSTEA IULIA SABINA
 10. VECHIU ANDREEA IONELA
 11. TERCEANU ISABELA MARILENA
 12. TINTEA LARISA GEORGIANA
 13. POPA ALEXANDRA
 14. BUDAI BLANKA
 15. PINTILIE ANDREEA CAMELIA
 16. PEPELEA ELENA IULIANA
 17. CIUNGALAN SIMONA

 

Criterii de evaluare pentru interviul de angajare:

* Criteriul 1 –  modul în care se prezintă canditatul în fața intervievatorului (salută respectos, se prezintă, raspunde politicos la intrebarile gen “spart gheața”, manifestă o atitudine prietenoasa)

* Criteriul 2 –  cunoașterea și relatarea informațiilor despre compania/instituția la care candidatul dorește să se angajeze

* Criteriul 3 –  comunicarea (comunicarea organizată și fluentă demonstrează cunoașterea propriei persoane și adaptabilitate la diverse contexte sociale;  candidatul folosește cuvinte și expresii pozitive, motivante și entuziaste)

* Criteriul 4 – personalitatea candidatului:

a) hotărâre, determinare (demonstrează prin conduita dacă vrea să muncească, se remarcă prin optimism, dorință de a lucra și insistență)

b) potențial (talent, abilități, cunoștințe care pot fi dezvoltate în timp)

c) stabilitate  (se analizează insistenta, motivația și felul în care comunică candidatul și arată dacă candidatul dorește să muncească pe termen lung)

* Criteriul 5 – încadrarea în timp (timp maxim 20 min).

 

Mult succes!!

Concurentii calificati pentru etapa a III-a a concursului „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei” – ciclul V

In urma finalizarii etapei II-a, a concursului “Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”ciclul V, in cadrul proiectului “Studentul consiliat-excelent viitor angajat”, ID 138850, s-au calificat pentru etapa a III-a urmatorii studentii:

                                                                                                                  Puncte

 1. FEKETE FLORIAN ALEXANDRU                                      90,33
 2. RADU ALICE ELANA                                                              87,67
 3. PURDEL ALEXANDRA                                                          86,00
 4. TAMAS (IORDACHESCU) LACRAMIOARA ILISCA    85,67
 5. CAPATINA ALEXANDRA NICOLETA                              84,00
 6. HARCEAGA IOANA                                                                83,33
 7. DUMITRU IULIA                                                                    82,33
 8. SITOIU ANDREEA                                                                  81,33
 9. COSTEA IULIA SABINA                                                        81,33
 10. VECHIU ANDREEA IONELA                                              81,33
 11. TERCEANU ISABELA MARILENA                                    79,67
 12. TINTEA LARISA GEORGIANA                                           78,67
 13. POPA ALEXANDRA                                                               78,33
 14. BUDAI BLANKA                                                                       77,67
 15. PINTILIE ANDREEA CAMELIA                                          76,67
 16. PEPELEA ELENA IULIANA                                                 76,67
 17. CIUNGALAN SIMONA                                                          76,00

 

Expert diseminare

Albu Diana Ioana

 

 

 

 

 

 

Comunicat de presa proiectul: „Studentul consiliat – excelent viitor angajat” ID 138850 s-a finalizat cu succes

Proiectul  European „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”, ID 138850, proiect co-finanțat prin F.S.E 2007-2013, implementat de Asociația pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov, in calitate de partener cu  Asociatia Excelență în Educație și Formare Continuă-Lider de parteneriat si ceilalti parteneri: Universitatea Aurel Vlaicu – Arad, Universitatea Lucian Blaga – Sibiu, Universitatea Valahia- Targoviste, Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica, C.S.O.S.R.-Bucuresti, Elsaco Business Software SRL și INFOR Italia (partener transnațional), se incheie in data de 15 septembrie 2015.

Obiectivul  general al proiectului: creșterea șanselor de inserție pe piața muncii a 5200 de absolvenți din învățământul superior, aflați în tranziție de la școală la locul de muncă, propunându-și,  totodată,  furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională de calitate superioară prin valorificarea rezultatelor învățării.

 Asociatia pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov, in calitate de partener, a contribuit la  realizarea acestui obiectivului general al proiectului prin implementarea activitatilor specifice proiectului , activitati la care au participat  un numar de 1040 studenti  dincadrul Universitatii Transilvania Brasov si din cadrul Academiei Fortelor Aeriene “Henri Coanda “Brasov.

 Pentru atingerea obiectivului general si a obiectivelor specifice, la nivelul Asociatiei pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov s-au derulat  activitati de consiliere vocaţională şi de orientare profesio­nală, 5 stagii de practica intensiva international (Italia) si 5 cicluri de concurs cu premii  „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”, care au contrbuit la realizarea indicatorilor asumati, prin contractul de finantare, astfel:

 • 1040 studenti au beneficiat de servicii de consiliere in cariera
 • 22 studenti au fost sprijinti in tranzitia de scoala la viata activa prin stagii de practica intensiva internationala in Italia
 • 40 studenti au fost premiati in cadrul concursului „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”

Pentru atingerea rezultatelor, mai sus mentionate, s-a derulat activitati care au vizat:

– Informarea studentilor  cu privire la carieră (informații necesare pentru a planifica, obține și păstra un anumit loc de muncă);

– Consilierea în carieră a studentilor (gestionarea carierei /procesului de tranzitie de la scoala la viata active; clarificare scopuri și aspirații;  înțelegerea  propriul profil educațional,etc.);

– Consilierea studentilor pentru angajare (abilitățile necesare pentru a căuta și a obține un loc de muncă);

– Activităţi ce vizează autocunoaşterea studentilor ;

–  Asistenţă în exploatarea traseelor profesionale ale studentilor;

 – Asistenţă în luarea deciziei de carieră de catre studenti;

– Consiliere pentru construirea planului carierei de catre studentii din centrul universitar Brasov .

– Formarea si/sau descoperirea abilitătilor personale, de prezentare a experientei profesionale si de a comunica altora calitătile personale in documenteler  specifice cautarii unui loc de munca /angajarii (CV;Scrisoare de motivaţie / intenţie;Scrisoare de mulţumire; Documente pentru un interviu  de selecţie);

– Instruirea studentilor cu privire la Tehnici de căutare a unui loc de muncă (Surse de informare; Etapele in identificarea si obtinerea unui loc de munca; Căutarea surselor de locuri de muncă; Identificarea ofertelor).

Proiectul s-a incheiat cu succes, iar parteneriatul proiectului a oferit o şansă reală de realizare a schimbului de experienţă tuturor entităţilor implicate, în care fiecare partener în parte, dar şi toţi împreună, au avut posibilitatea sa exemplifice deschiderea universităţilor către mediul social şi economic, dar şi implicarea asociaţiilor şi a agenţilor economici în activitatea unei universităţi

Pentru mai multe informații vizitați site-urile

www.studentexcelent.ro
pagina de Facebook A.E.S.N. Brasov  – „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”

sau contactati-ne pe adresa de mail: aesn.brasov@yahoo.com, telefonic la numarul de telefon  0773/957466,  persoana de contact: Albu Diana Ioana

Expert diseminare AESN Brasov

Diana Ioana ALBU

Concurentii calificati pentru etapa a II-a a concursului „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei” – ciclul V

In urma finalizarii etapei I, a concursului “Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”ciclul V, in cadrul proiectului “Studentul consiliat-excelent viitor angajat”, ID 138850, s-au calificat pentru etapa a II- a urmatorii studentii:

 

 1. BUDAI BLANKA
 2. CAPATINA ALEXANDRA NICOLETA
 3. CIUNGALAN SIMONA
 4. COSTEA IULIA SABINA
 5. DUMITRU IULIA
 6. FEKETE FLORIAN ALEXANDRU
 7. GLIGORAS (BODEA) VIORICA
 8. HARCEAGA IOANA
 9. MIHALY TUNDE
 10. MILEA CRISTINA GEORGIANA
 11. PEPELEA ELENA IULIANA
 12. PINTILIE ANDREEA CAMELIA
 13. POPA ALEXANDRA
 14. PURDEL ALEXANDRA
 15. RADU ALICE ELANA
 16. SITOIU ANDREEA
 17. TAMAS (IORDACHESCU) LACRAMIOARA ILISCA
 18. TERCEANU ISABELA MARILENA
 19. TINTEA LARISA GEORGIANA
 20. VECHIU ANDREEA IONELA

Expert diseminare

Albu Diana Ioana