Comunicat de presa proiectul: „Studentul consiliat – excelent viitor angajat” ID 138850 s-a finalizat cu succes

Proiectul  European „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”, ID 138850, proiect co-finanțat prin F.S.E 2007-2013, implementat de Asociația pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov, in calitate de partener cu  Asociatia Excelență în Educație și Formare Continuă-Lider de parteneriat si ceilalti parteneri: Universitatea Aurel Vlaicu – Arad, Universitatea Lucian Blaga – Sibiu, Universitatea Valahia- Targoviste, Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica, C.S.O.S.R.-Bucuresti, Elsaco Business Software SRL și INFOR Italia (partener transnațional), se incheie in data de 15 septembrie 2015.

Obiectivul  general al proiectului: creșterea șanselor de inserție pe piața muncii a 5200 de absolvenți din învățământul superior, aflați în tranziție de la școală la locul de muncă, propunându-și,  totodată,  furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională de calitate superioară prin valorificarea rezultatelor învățării.

 Asociatia pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov, in calitate de partener, a contribuit la  realizarea acestui obiectivului general al proiectului prin implementarea activitatilor specifice proiectului , activitati la care au participat  un numar de 1040 studenti  dincadrul Universitatii Transilvania Brasov si din cadrul Academiei Fortelor Aeriene “Henri Coanda “Brasov.

 Pentru atingerea obiectivului general si a obiectivelor specifice, la nivelul Asociatiei pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov s-au derulat  activitati de consiliere vocaţională şi de orientare profesio­nală, 5 stagii de practica intensiva international (Italia) si 5 cicluri de concurs cu premii  „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”, care au contrbuit la realizarea indicatorilor asumati, prin contractul de finantare, astfel:

  • 1040 studenti au beneficiat de servicii de consiliere in cariera
  • 22 studenti au fost sprijinti in tranzitia de scoala la viata activa prin stagii de practica intensiva internationala in Italia
  • 40 studenti au fost premiati in cadrul concursului „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”

Pentru atingerea rezultatelor, mai sus mentionate, s-a derulat activitati care au vizat:

– Informarea studentilor  cu privire la carieră (informații necesare pentru a planifica, obține și păstra un anumit loc de muncă);

– Consilierea în carieră a studentilor (gestionarea carierei /procesului de tranzitie de la scoala la viata active; clarificare scopuri și aspirații;  înțelegerea  propriul profil educațional,etc.);

– Consilierea studentilor pentru angajare (abilitățile necesare pentru a căuta și a obține un loc de muncă);

– Activităţi ce vizează autocunoaşterea studentilor ;

–  Asistenţă în exploatarea traseelor profesionale ale studentilor;

 – Asistenţă în luarea deciziei de carieră de catre studenti;

– Consiliere pentru construirea planului carierei de catre studentii din centrul universitar Brasov .

– Formarea si/sau descoperirea abilitătilor personale, de prezentare a experientei profesionale si de a comunica altora calitătile personale in documenteler  specifice cautarii unui loc de munca /angajarii (CV;Scrisoare de motivaţie / intenţie;Scrisoare de mulţumire; Documente pentru un interviu  de selecţie);

– Instruirea studentilor cu privire la Tehnici de căutare a unui loc de muncă (Surse de informare; Etapele in identificarea si obtinerea unui loc de munca; Căutarea surselor de locuri de muncă; Identificarea ofertelor).

Proiectul s-a incheiat cu succes, iar parteneriatul proiectului a oferit o şansă reală de realizare a schimbului de experienţă tuturor entităţilor implicate, în care fiecare partener în parte, dar şi toţi împreună, au avut posibilitatea sa exemplifice deschiderea universităţilor către mediul social şi economic, dar şi implicarea asociaţiilor şi a agenţilor economici în activitatea unei universităţi

Pentru mai multe informații vizitați site-urile

www.studentexcelent.ro
pagina de Facebook A.E.S.N. Brasov  – „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”

sau contactati-ne pe adresa de mail: aesn.brasov@yahoo.com, telefonic la numarul de telefon  0773/957466,  persoana de contact: Albu Diana Ioana

Expert diseminare AESN Brasov

Diana Ioana ALBU

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply