Asociatia pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare  Braşov (Lider de parteneriat), in parteneriat cu Comuna Voila și Școala Gimnazială Voila, implementează, începând cu data de 02.07.2018, proiectul:

“ ÎNVĂȚ, MĂ JOC, SUNT FERICIT LA ȘCOALĂ ” , ID MySMIS 108023

 

Proiectul este cofinanţat din  Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: „Educație și competențe” cod apel POCU/74/6/18.

Durata proiectului: 36 luni.

Obiectivul general al proiectului:

Contributia la reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invaþamântul prescolar si primar de
calitate, pentru prescolarii si scolarii din Comuna Voila si la reintegrarea în educaþie si formare a tinerilor si adultilor care nu si-au finalizat
educatia obligatorie din zona rurala a Regiunii Centru prin crearea unui cadru adecvat pentru exersare si consolidarea cunostintelor si
cresterea atractivitaþii programelor educationale, sporirea interesului si a componentei motivaþionale.
Indeplinirea acestui obiectiv, pe termen lung, va crea premisele formarii unei generatii educate care sa aiba sansa depasirii statutului
economico-social al familiilor din care provin. O generatie deschisa valorilor morale, care sa accepte diferentele culturale, sa inteleaga
necesitatea unei convietuiri in spiritul incluziunii sociale si a dezvoltarii durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS 6.2 – Cresterea participarii la învaþamântul ante-prescolar si prescolar, în special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a
scolii a 136 de copii din Comuna Voila, judetul Brasov (mediul rural), din care 16 de etnie rroma si 28 cu varsta de sub 3 ani.

2. OS 6.3 – Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a
oportunitaþilor egale pentru 120 elevi din Comuna Voila, Judetul Brasov (mediul rural), din care 14
apartinand minoritaþii rroma. 

3. OS 6.4 – Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulþi care nu si-au finalizat educaþia obligatorie care se
reîntorc în sistemul de educaþie si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala cu 50
de persoane din Comuna Voila, judetul Brasov, sau din zona rurala Regiunea Centru, din care 6 persoane de etnie rroma.

Grupul tinta al proiectului 

– 28 de copii de vârsta anteprescolara de 2-3 ani, din Comuna Voila, Judetul Brasov (Regiunea Centru); care fac parte din grupuri cu risc
de parasire timpurie- din mediul rural din care: 4 copii de etnie rooma.
– 108 copii de vârsta prescolara, din Comuna Voila, Judetul Brasov (Regiunea Centru), care fac parte din grupuri cu risc de parasire
timpurie – din mediul rural, din care aparþinând minoritaþii roma: 12 copii;
– 120 de copii/elevi (cu vârste corespunzatoare învaþamântului preuniversitar) din mediul rural – cu domiciliul in Comuna Voila, Judetul
Brasov (Regiunea Centru), din care aparþinând minoritaþii roma: 12 copii;
– 50 tineri care au abandonat scoala si adulþi care nu si-au finalizat educaþia obligatorie respectiv,
tineri cu vârsta cuprinsa între 6-16 ani, care au parasit timpuriu scoala si nu au depasit cu cel puþin 4 ani vârsta corespunzatoare clasei
neabsolvite, tineri cu vârsta între 12-16 ani, care au parasit timpuriu scoala si au depasit cu cel puþin 4 ani vârsta corespunzatoare clasei
neabsolvite, tineri de 16-24 de ani care au un loc de munca, dar nu au absolvit învaþamântul obligatoriu Adulþi între 25-64 de ani care nu
au absolvit învaþamântul obligatoriu, cu domiciliul in mediul rural, Regiunea Centru.