Asociatia pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare (A.E.S.N.) Brasov participa, in perioada aprilie 2014 – septembrie 2015, la Proiectul European ID 138850

“Studentul consiliat – excelent viitor angajat”

Proiectul isi propune sa  contribuie la dezvoltarea  capacitatilor studentilor de a decide si de a  actiona adecvat in legatura cu propria cariera, in scopul armonizarii obiectivelor individuale cu cerintele pietei muncii, in conformitate cu obiectivele generale POS DRU 2007-2013.

            Proiectul se adreseaza cu prioritate studentilor din institutiile invatamantului superior acreditate, avand drept obiectiv general cresterea sanselor de insertie pe piata muncii, prin crearea unui parteneriat puternic, intre universitatile, asociatiile si agentul economic implicati in proiect, care sa permita implementarea cu succes a unui proiect strategic, cu un grup tinta de 5100 de studenti din invatamantul romanesc si cu o metodologie fundamentata stiintific si riguros pentru a realiza activitatile de consiliere si orientare profesionala eficiente si valoroase.

Proiectul este implementat in  parteneriat de catre  Asociatia „Excelenta in Educatie si Formare Continua” (lider de proiect) si Universitatea “Aurel Vlaicu”, Arad; Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea “Valahia” din Targoviste; Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica, I. L. Caragiale Bucuresti; Asociatia pentru egalitate de sanse si nediscriminare Brasov-AESN Brasov; Centrul Suport pentru Organizatii Studentesti Romania; SC Elsaco Business Software SRL; Infor Consorzio Interaziendale per la Formazione (partener transnational – Italia).

              In calitate de partener implicat in acest proiect, AESN Brasov va organiza activitatea de consiliere si orientare profesionala pentru un grup tinta de 1020 de studenti din cadrul Universitatii Transilvania, dar si pentru studenti ai altor universitati acreditate din centrul universitar Brasov, care urmeaza in prezent cursurile de licenta sau master. Acestia  vor fi consiliati de specialisti si vor invata sa realizeze planuri de cariera pe baza carora vor participa la concursul “Cel mai bun plan de cariera” dotat cu 40 de premii in valoare de 2000 lei fiecare .Studentilor din grupul tinta li se ofera si posibilitatea efectuarii unor stagii intensive de practica internationala in Italia. De asemenea, studentii vor primi subventii in valoare de 70 de lei pentru participarea la activitatile de consiliere.            

              Programul de consiliere si orientare a studentilor din grupul tinta se bazeaza pe aplicarea bateriilor de teste JVIS, NEO PIR si TTCT, pentru masurarea intereselor si dimensiunilor structurate de personalitate si a creativitatii, teste profesioniste etalonate pentru populatia Romaniei si folosite pentru realizarea orientarii si reorientarii profesionale si vocationale a studentilor in scopul planificarii carierei.

              Consilierea de grup vizeaza facilitarea accesului studentilor la programe de practica, intership, voluntariat, dobandirea de competente generale de comunicare, redactarea documentelor de angajare, pregatirea pentru prezentarea la interviul de angajare, evaluarea psihologica in selectia profesionala, consilierea in descrierea fisei postului pentru diferite profesii. Stagiile de practica internationala ii vor ajuta pe tineri sa se familiarizeze cu cerintele unor posibili angajatori europeni.

                Proiectul va asigura premisele pentru intrarea viitorilor absolventi de invatamant superior pe o piata a muncii moderna si dinamica, pentru luarea unor decizii profesionale bazate pe o adecvata consiliere vocationala, pe dezvoltarea unui plan de cariera cu obiective clare prin care se urmareste dobandirea si formarea competentelor si abilitatilor necesare integrarii durabile pe piata muncii, contribuind in acest fel si la atingerea obiectivului general al POS DRU. 

               Activitatile proiectului vor viza sublinierea rolului important al dezvoltarii parteneriatelor universitate-agent economic in facilitarea insertiei absolventilor pe piata muncii.

                 Informatii suport:

            Prin atingerea obiectivului general propus proiectul isi aduce propria contributie la realizarea obiectivului general al POS DRU 2007-2013, prioritate tematica a Cadrului de Referinta 2007-2013, acela de dezvoltare a capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii pentru 1.650.000 de persoane.

     Durata proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat” – 18 luni.

           Parteneriatul proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat s-a conturat inca din timpul implementarii altor proiecte POSDRU de catre membrii parteneriatului actual, prilej cu care s-au validat bune practici de colaborare si o buna cunoastere a regulilor de implementare a POSDRU. Pornind de la realitatea impusa universitatilor din Romania de a-si organiza departamente, servicii (Legea 1/2010 a Educatiei Nationale), birouri de consiliere si orientare profesionala si de la oportunitatea oferita de lansarea G.S C.S. – propuneri de proiecte nr.160, proiecte centrate pe activitatile de consiliere, dar si de la adevarul constatat in putinele sondaje si cercetari privind nevoile de consiliere si orientare profesionala ale studentilor, proiectul „Studentul consiliat – excelent viitor angajat  reprezinta o reala sansa pentru tinerii viitori absolventi de invatamant superior sa-si gandeasca cariera ,sa constate daca s-au orientat spre o profesie ce corespunde profilului lor de personalitate si ,in final ,sa se pregateasca, in cunostinta de cauza, pentru un loc de munca  care sa le asigure o integrare eficienta pe piata muncii si satisfactia profesarii a ceea ce li se potriveste.

       Prin insasi structura sa, parteneriatul proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat reprezinta o retea de ONG-uri, institutii publice din invatamantul superior, societate comerciala, care poate fi valorificata ea insasi ca exemplu de buna practica pentru dezvoltarea parteneriatelor public-privat, institutii publice-ONG-uri nationale si internationale, mediu economic. Parteneriatul va oferi o sansa reala de realizare a schimbului de experienta a tuturor entitatilor implicate, in care fiecare partener in parte, dar si toti impreuna, pot exemplifica deschiderea universitatilor catre mediul social si economic, dar si implicarea asociatiilor si a agentilor economici in activitatea unei universitati. Tipul acesta de parteneriat ofera modalitati concrete de valorificare a lectiilor invatate de catre fiecare partener in parte-in domeniul sau de competenta si de transfer de tehnici, metode si practici eficiente de realizare a obiectivelor proiectului.

         Obiectivul general al proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”inseamna dezvoltarea capacitatilor studentilor de a decide si actiona adecvat in legatura cu propria cariera in scopul armonizarii obiectivelor individuale cu cerintele pietei muncii. Prin atingerea obiectivului general propus proiectul isi aduce propria contributie la realizarea obiectivului general al POS DRU 2007-2013, prioritate tematica a Cadrului de Referinta 2007-2013, acela de dezvoltare a capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii pentru 1.650.000 de persoane.

Proiect finantat din Fondul Social European, prin Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply