ÎNVĂȚ, MĂ JOC, SUNT FERICIT LA ȘCOALĂ

Asociatia pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare (Lider de parteneriat), in parteneriat cu Comuna Voila și Școala Gimnazială Voila, implementează, începând cu data de 02.07.2018, proiectul:

“ÎNVĂȚ, MĂ JOC, SUNT FERICIT LA ȘCOALĂ ” , ID MySMIS 108023.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: „Educație și competențe” cod apel POCU/74/6/18.
Durata proiectului: 36 luni.

ÎNVĂȚ, MĂ JOC, SUNT FERICIT LA ȘCOALĂ

“STUDENTUL CONSILIAT-EXCELENT VIITOR ANGAJAT”

Asociatia pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare (AESN Braşov) –Partenerstudents2

Proiect finantat din Fondul Social European, prin Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract de finantare

POSDRU/160/2.1/S/138850