Formulare pentru înscrierea în grupul țintă a antepreșcolarilor, școlarilor și tinerilor

Anexa 8 – Formularul de inregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU 2014 -2020 – pentru toți participanții (antepreșcolari. școlari, tineri)

Anexa 8 – Formular inregistrare 

Formulare de înscriere pentru antepreșcolarii care vor participa la activități pregătitoare, educative și de orientare, pentru copii și tineri care urmează să intre într-un alt ciclu de învățământ

F01_Cerere inscriere in GT anteprescolari

F04 Acord de participare copii minori

F07  Declaratie apartenenta GT

F08  Declaratie date cu caracter personal

F09 Declaratie apartenenta la etnie roma

F10 Declaratie evitare dubla finantare


Formulare de înscriere pentru preșcolari/elevi la programul  educațional de tip „Școală după școală” 

F02_Cerere inscriere in GT prescolari_scolari

F04 Acord de participare copii minori

F07 Declaratie apartenenta GT

F08 Declaratie date cu caracter personal

F09 Declaratie apartenenta la etnie roma

F10 Declaratie evitare dubla finantare


Formulare de înscriere pentru tineri, la  programul de sprijin  de tip  „a doua șansă”, intitulat “ÎNCĂ NU ESTE PREA TÂRZIU SĂ ÎNVĂȚ” destinat tinerilor care au abandonat școala și adultilor care nu și-au finalizat educația obligatorie

F03 Cerere inscriere GT tineri majori si adulti

F04 Acord de participare copii minori

F08 Declaratie date cu caracter personal

F09 Declaratie apartenenta la etnie roma

F16 Declaratie apartenenta GT- tineri majori si adulti

F17 Declaratie apartenenta GT pentru tineri minori

F18 Declaratie date cu caracter personal tineri majori si adulti

F19 Declaratie apartenenta la etnie roma tineri majori si adulti

F20 Declaratie evitare dubla finantare tineri minori. doc

F21 Declaratie evitare dubla finantare tineri majori si adulti. doc

F22 Cerere inscriere A doua sansa tineri minori

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply