Etapele concursului „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”


I. Etapa de înscriere 

(1) În această etapă participanţii la concurs completează Formularul de înscriere în conformitate cu Calendarul de desfășurare a concursului.
(2) Pentru a putea fi înscris în concurs, formularul de înscriere va fi însoţit de planul de dezvoltare a carierei, de CV-ul candidatului in format europass și de o Declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că documentele care o susţin respectă prevederile Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu completările ulterioare. Lucrarea (planul de dezvoltare a carierei), CV-ul, declaraţia cât şi formularul de înscriere vor fi trimise în format tipărit, datate şi semnate, către organizatori, în conformitate cu Calendarul de desfășurare a concursului.
(3) Lipsa declarației sau completarea necorespunzătoare a acesteia va duce la descalificarea concurenţilor.
(4) Organizatorii vor anunța concurenţii calificaţi pentru etapa a II-a a concursului, în conformitate cu Calendarul desfășurării concursului.

II. Etapa de evaluare a lucrărilor studenților

(1) În această etapă are loc evaluarea CV-urilor cât și a lucrărilor (planurile de dezvoltare a carierei) și desemnarea participanţilor calificaţi la etapa finală (etapa de participare la simularea unui interviu de angajare) a concursului „CEL MAI BUN PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI”
(2) Comisia de concurs va avea ca invitați pentru etapa finală reprezentanți din partea unor angajatori și/sau din partea unor firme de recrutare;
(3) Lucrările (planurile de dezvoltare a carierei și CV-urile concurenților) vor fi evaluate în funcție de criteriile cuprinse în Grila de evaluare a planului de dezvoltare a carierei și a CV-ului;
(4) Punctajul maxim al grilei de evaluare este de 100 de puncte;
(5) Se califică în vederea participării la etapa a III-a a concursului, studenţii ale căror lucrări au obținut cel puțin 75 de puncte.
(6) Lista concurenţilor calificaţi pentru etapa finală a concursului va fi afişată pe site-ul proiectului și pe platforma portal realizată în cadrul proiectului „Studentul consiliat-excelent viitor angajat”.

III. Etapa de participare la simularea unui interviu de angajare. Premierea concurenţilor câştigători

(1) La această etapă pot participa studenţii calificaţi în etapa a II-a a concursului (cei ale căror lucrări au obținut minimum 75 de puncte);
(2) Concurenţii pregătesc un interviu pentru angajare pe baza planului de dezvoltare a carierei evaluat în etapa a II-a a concursului;
(3) Concurenţii se prezintă în faţa comisiei de jurizare a concursului si răspund la întrebările adresate;
(4) Evaluarea prezentării concurenților la interviul de angajare se face în funcție de criteriile cuprinse în Grila de evaluare a interviului de angajare;
(5) Fiecare câştigător al concursului primeşte un premiu în valoarea netă de 2000 de lei;
(6) Toți concurenţii primesc diploma de participare la concurs.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply