Invitatie inscriere la ultimul stagiu de practica intensiva intrernationala din Italia

Stimați studenți,

În cadrul proiectului  “Studentul consiliat-excelent viitor angajat”, ID 138850, se desfășoară activitatea de înscriere și selecție a participanților pentru cel de al V-lea stagiu de practică intensivă internațională din Italia .

Dumneavoastră, în calitate de beneficiar al proiectului, dacă îndepliniți condițiile de eligibilitateprezentate mai jos,  vă puteți înscrie la proba de selecție  pentru acest stagiu.

Cel de al V-lea stagiu de practică intensivă internațională se desfășoară în perioada 20 septembrie 2015 – 27 septembrie 2015 în Italia, la partenerii din consorțiul INFOR sau la parteneri identificați de acesta în zona Piemonte și cuprinde 4 zile de activitate de practică profesională și 2 zile de consiliere antreprenorială.

Înscrierile pentru acest stagiu de practică intensivă internațională au loc în perioada 01 septembrie 2015 – 08 septembrie 2015 (intre orele 12.00 – 16.00) și se realizează prin completarea cererii de înscriere (Formularul poate fi solicitat prin mail la adresa aesn.brasov@yahoo.com sau competat direct la sediul A.E.S.N. Brasov la momentul depunerii dosarului de inscriere) și depunerea acesteia la sediul de implementare al proiectului A.E.S.N. Brasov, Str. Dr. Victor Babes nr. 36, în incinta TRICONPREST, camera 1.7.

Cererea de înscriere va fi însoțită de CV în format Europass, planul de dezvoltare a carierei profesionale, o scrisoare de motivație și o recomandare din partea unui cadru didactic implicat în formarea dvs. profesională, semnate și datate.

La aceasta selectie pot participa si studentii care au obtinut peste 90 de puncte la selectia pentru cel de al doilea stagiu de practica. Acestia trebuie sa redepuna cererea    de inscriere pastrand aceleasi documente justificative.

 

                Mult succes!

 

Condiții de eligibilitate:

Studenții care doresc să participe la proba de selecție pentru stagiul de practică intensivă internațională trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai jos:

–           să facă  parte din grupul țintă al proiectului,

–           să nu se regăsească în grupurile țintă ale altor proiecte cu activități similare celor din proiectul „Studentul consiliat-excelent viitor angajat” (activități de consiliere și orientare profesională și de efectuare a unor stagii de practică),

–           să parcurgă integral activitățile de consiliere și orientare profesională (7 ore) organizate în cadrul proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”  și să aibă elaborat planul de dezvoltare a carierei.

La stagiile de practică intensivă internațională un student poate participa o singură dată.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply