Inscriere stagiu pregatire Italia

aesn brasov

 

Investeşte în oameni !
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2-„Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”
Titlul proiectului: „Studentul consiliat-excelent viitor angajat”
Cod Contract POSDRU/160/2.1/S/138850

Stimați studenți,

Asociatia pentru Nediscriminare si Egalitate de Sanse Brasov , în calitate de partener în cadrul proiectului  “Studentul consiliat-excelent viitor angajat”- ID 138850, organizeaza  înscrierea și selecția participanților la primul stagiu de practică intensivă internațională din Italia. Costurile aferente acestor stagii de practica vor fi achitate din bugetul proiectului.

Dumneavoastră, în calitate de beneficiar al proiectului, dacă îndepliniți condițiile de eligibilitateprezentate mai jos,  vă puteți înscrie la proba de selecție  pentru acest stagiu.

Primul stagiu de practică intensivă internațională se desfășoară în perioada 25–31 octombrie 2014 în Italia, la partenerii din consorțiul INFOR sau la parteneri identificați de acesta în zona Piemonte și cuprinde 4 zile de activitate de practică profesională și 2 zile de consiliere antreprenorială. 

Înscrierile pentru acest stagiu de practică intensivă internațională au loc în perioada 25 septembrie -1 octombrie 2014 și se realizează prin completarea cererii de înscriere (Formularul atașat-Anexa II) și depunerea acesteia la sediul de implementare al proiectului (AESN Brasov, Str. Dr. Victor Babes nr. 36, în incinta TRICONPREST, sala 1.7) sau prin predarea acesteia, la finalul activității de consiliere, unuia dintre experții/consilierii proiectului.

Cererea de înscriere va fi însoțită de CV în format europass, planul de dezvoltare a carierei profesionale, o scrisoare de motivație și o recomandare din partea unui cadru didactic implicat în formarea dvs. profesională, semnate și datate.

Proiectul este implementat in parteneriat de catre Asociatia „Excelenta in Educatie si Formare Continua” (lider de parteneriat), Universitatea “Aurel Vlaicu”, Arad; Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea “Valahia” din Targoviste; Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica, I. L. Caragiale Bucuresti; Asociatia pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – AESN Brasov; Centrul Suport pentru Organizatii Studentesti Romania; SC Elsaco Business Software SRL; Infor Consorzio Interaziendale per la Formazione (partener transnational – Italia).

Proiectul “Studentul consiliat – excelent viitor angajat” este finantat din Fondul Social European, prin Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pentru  alte informații relevante (prezentarea graficului de desfășurare a stagiilor de practică intensivă internațională cu locurile alocate și condițiile de participare la selecție, modalitatea de desfășurare a concursului, modalitatea de selecție a candidaților etc.)  vă invităm să participați la o sesiune de informare ce va avea loc  în data de 1 octombrie 2014, ora 16.00,  la Centrul de consiliere AESN Brasov,  Str. Dr. Victor Babes nr. 36 (în incinta TRICONPREST ), sala 1.10.

Condiții de eligibilitate – participanți la  stagiu de practică intensivă internațională din Italia:

Studenții care doresc să participe la proba de selecție pentru stagiul de practică intensivă internațională trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai jos:

  • să facă  parte din grupul țintă al proiectului,
  • să nu se regăsească în grupurile țintă ale altor proiecte cu activități similare celor din proiectul „Studentul consiliat-excelent viitor angajat” (activități de consiliere și orientare profesională și de efectuare a unor stagii de practică),
  • să parcurgă integral activitățile de consiliere și orientare profesională (7 ore) organizate în cadrul proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”  și să aibă elaborat planul de dezvoltare a carierei.

La stagiile de practică intensivă internațională un student poate participa o singură dată.

 

  • Persoană de contact (Relatii presă): Diana Albu
  • Tel. 0773957466; e-mail: aesn.brasov@yahoo.com
  • Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul www.studentexcelent.ro
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply