COMUNICAT DE PRESA – Septembrie 2014

Concurs cu premii in cadrul proiectului

“Studentul consiliat – excelent viitor angajat” – ID 138850

Asociatia pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov  (AESN  Brasov), în calitate de partener, în cadrul proiectului POSDRU “Studentul consiliat – excelent viitor angajat“ – ID 138850, organizeazaconcursul „CEL MAI BUN PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI” dotat cu 40 de premii, in valoare neta de 2000 lei pentru fiecare castigator.

         Scopul concursului

Asigurarea premiselor pentru participarea viitorilor absolventi de invatamant superior pe o piata a muncii moderna si dinamica, prin intermediul unei decizii profesionale bazate pe o adecvata consiliere vocationala, pe dezvoltarea unui plan de cariera cu obiective clare in care se urmareste dobandirea si formarea acelor competente si abilitati necesare integrarii durabile pe piata muncii.

 

         Obiectivele concursului

üEvaluarea competențelor generale și specifice si a performanțelor obținute de studenţii  participanţi la activitatile de consiliere;

üUtilizarea metodelor, tehnicilor si instrumentelor identificate în cadrul activităţilor de consiliere şi orientare profesională în elaborarea unui plan de dezvoltare a carierei și în susținerea unui interviu de angajare;

üDezvoltarea spiritului participativ și de comunicare profesională în cadrul fundamentării  planului de dezvoltare  a viitoarei cariere profesionale;

ü  Afirmarea componentei aplicate a învățării;

ü  Promovarea principiilor de etică profesională;

üPromovarea schimbului de experiență cu privire la tehnicile de elaborare a CV-ului, a planului de dezvoltare în carieră și de susținere a unui interviu de angajare.

         Conditii  de participare la concurs

La concurs pot participa studenţii din grupul țintă care s-au prezentat la toate activitatile de consiliere si orientare profesionala (7 ore) organizate în cadrul proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat” şi care au finalizat planul de dezvoltare a carierei.  Participarea la concurs a studenţilor din grupul ţintă este facultativa şi individuala.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa nu ezitati sa ne contactati!

Persoană de contact (Relatii presă):

         Diana Ioana Albu – Expert diseminare – în cadrul proiectului “Studentul consiliat – excelent viitor angajat”, ID 138850, Partener 5 – A.E.S.N. Brasov

Contact: aesn.brasov@yahoo.com

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi site-urile

         www.studentexcelent.ro

         www.aesn.ro

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply