Conferinţă interregională de diseminare de bune practici

“Consilierea studentului – primul pas spre o carieră de succes”

               Asociația Excelență în Educație și Formare Continuă organizează, la Arad, în perioada 12 – 14 decembrie 2014, Conferinţa interregională de diseminare de bune practici – “Consilierea studentului – primul pas spre o carieră de succes” din cadrul proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”, ID 138850, proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013.

Proiectul se adresează cu prioritate studenţilor din instituţiile de învăţământ superior acreditate şi este implementat de Asociația Excelență în Educație și Formare Continuă, în parteneriat cu Universitatea Aurel Vlaicu – Arad, Universitatea Lucian Blaga – Sibiu, Universitatea Valahia-Târgovişte, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică – Bucureşti, A.E.S.N. – Braşov, C.S.O.S.R.-Bucureşti, Elsaco Business Software SRL și INFOR Italia (partener transnațional).

Evenimentul are drept scop diseminarea strategiilor de organizare a consilierii şi orientării profesionale a studenţilor din grupul ţintă al proiectului, în vederea asigurării premiselor pentru dobândirea şi formarea acelor competenţe şi abilităţi necesare integrării durabile pe piaţa muncii prin stagiile de pregătire practică – obiectiv general POSDRU.

Astfel, proiectul îşi propune stimularea participării active a viitorilor absolvenţi de învăţământ superior, în vederea atingerii obiectivului general: creșterea șanselor de inserție pe piața muncii a 5100 de absolvenți de învățământ superior, aflați în procesul de tranziție de la școală la locul de muncă, prin furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională de calitate superioară și prin valorificarea rezultatelor învățării, prin organizarea a 110 stagii de practică intensivă internațională, la un partener din UE.

Programul conferinţei va cuprinde workshopuri în care se vor analiza rezultatele activităţilor derulate pănă în prezent, în cadrul proiectului: activităţile de consiliere şi orientare profesională a studenţilor din grupul ţintă, organizarea, desfăşurarea concursului “Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”, precum şi realizarea “Ghidului studentului consiliat”.
De asemenea, se vor stabili modalităţi de îmbunătăţire a implementării proiectului, prin derularea activităţilor ce vor viza si sublinia rolul important al dezvoltarii parteneriatelor universitate – agent economic în facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

La eveniment vor participa toti expertii implicati in implementarea proiectului, echipa de management, reprezentanti ai grupului ţintă – studenţi, invitaţi din universităţi, agenţi economici, AJOFM-uri.
Deschiderea conferinţei va avea loc sâmbătă, 13 decembrie 2014, începând cu orele 9.30, în Aula Universităţii Aurel Vlaicu din Arad.

Informații Suport:

Proiectul „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”, ID 138850 își propune să contribuie la realizarea obiectivului general POS DRU 2007-2013, prioritate tematică a Cadrului de Referință 2007-2013, acela de dezvoltare a capitalului uman și cresterea competitivității prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii pentru 1.650.000 de persoane. Durata proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat” este de 18 luni.
Proiectul este implementat de Asociația Excelență în Educație și Formare Continuă, în parteneriat cu Universitatea Aurel Vlaicu – Arad, Universitatea Lucian Blaga – Sibiu, Universitatea Valahia- Targoviste, Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica, A.E.S.N. – Sibiu, C.S.O.S.R.-Bucuresti, Elsaco Business Software SRL și INFOR Italia (partener transnațional).
Pornind de la realitatea impusă universităților din România de Legea 1/2010 a Educației Naționale, aceea de a-și organiza departamente, servicii, birouri de consiliere și orientare profesională și de la oportunitatea oferită de lansarea G.S C.S. – propuneri de proiecte nr.160, proiecte centrate pe activitățile de consiliere, dar și de la adevărul constatat în puținele sondaje și cercetări privind nevoile de consiliere și orientare profesională ale studenților, proiectul „Studentul consiliat – excelent viitor angajat” reprezintă o reală șansă pentru tinerii viitori absolvenți de învățământ superior să-și gândească cariera, să constate dacă s-au orientat spre o profesie ce corespunde profilului lor de personalitate și, în final, să se pregătească, în cunoștintă de cauză, pentru un loc de muncă care să le asigure o integrare eficientă pe piața muncii și satisfacția profesării a ceea ce li se potrivește.

Prin însăși structura sa, parteneriatul proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat” reprezintă o rețea de ONG-uri, instituții publice din învățământul superior, societate comercială, care poate fi valorificată ea însăși ca exemplu de bună practică pentru dezvoltarea parteneriatelor public-privat, instituții publice-ONG-uri naționale și internaționale, mediu economic. Parteneriatul va oferi o șansă reală de realizare a schimbului de experiență tuturor entităților implicate, în care fiecare partener în parte, dar și toți împreună, pot exemplifica deschiderea universităților către mediul social și economic, dar și implicarea asociațiilor și a agenților economici în activitatea unei universități. Tipul acesta de parteneriat oferă modalități concrete de valorificare a lecțiilor învățate de către fiecare partener în parte-în domeniul sau de competența- şi de transfer de tehnici, metode și practici eficiente de realizare a obiectivelor proiectului.
Obiectivul general al proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat” este acela de dezvoltare a capacităților studenților de a decide si acționa adecvat în legătură cu propria carieră în scopul armonizării obiectivelor individuale cu cerințele pieței muncii.
Prin obiectivele si rezultatele asteptate, proiectul va conduce, pe termen lung, la dezvoltarea capitalului uman, precum si la cresterea competitivitatii acestuia, fundamentele unei economii dinamice bazate pe cunoastere, facand proiectul relevant pentru Axa Prioritara 2.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul
www.sudentexcelent.ro
sau contactaţi-ne pe adresa de e-mail: patricia.vergu@eface.ro
Responsabil PR: Vergu Liana Patricia

Asociația Excelență în Educație și Formare Continuă

Expert diseminare:Albu Diana Ioana; e-mail: diana.albu1981@yahoo.com – A.E.S.N. Brasov

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply