Conferinţă interregională de diseminare de bune practici Bucuresti 23 – 25 octombrie 2015

“Consilierea studentului – primul pas spre o carieră de succes”

Asociația Excelență în Educație și Formare Continuă anunță, în perioada 23 – 25 octombrie 2015, la București, organizarea Conferinței interregionale de diseminare de bune practici “Consilierea studentului – primul pas spre o carieră de succes”.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului european Studentul consiliat – excelent viitor angajat”, ID 138850, proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, implementat de Asociația Excelență în Educație și Formare Continuă, în parteneriat cu Universitatea Aurel Vlaicu – Arad, Universitatea Lucian Blaga – Sibiu, Universitatea Valahia-Târgovişte, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică – Bucureşti, A.E.S.N. – Braşov, C.S.O.S.R.-Bucureşti, Elsaco Business Software SRL și INFOR Italia (partener transnațional).

Conferinţa interregională de diseminare de bune practici are drept obiectiv principal evaluarea rezultatelor activităţilor derulate în prezent, pentru identificarea unor strategii de continuare a proiectului, în scopul asigurarii premiselor dobândirii şi formării acelor competenţe şi abilităţi necesare studenţilor, pentru integrarea durabilă pe piaţa muncii, prin stagii de pregătire practică – obiectiv general POS DRU.

Programul conferinţei va cuprinde workshopuri în care vor fi prezentate particularităţile şi beneficiile activităţilor proiectului: stagiile de practică intensivă—internațională în Italia, concursul cu premii „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”, realizarea Ghidului studentului consiliat activități de consiliere efectuate la cabinetele de consiliere și orientare profesională, schimbul de bune practici, diseminarea rezultatelor proiectului, pornind de la situația raportată de echipa de management și echipa de implementare a proiectului.

În cadrul proiectului au fost înscrişi în grupul ţintă, până la sfarsitul lunii august a.c.,cu trei trei luni înainte de finalizarea implementării acestuia, 4573 de studenţi, din care 4097 au fost consiliaţi, prin participarea la activități de consiliere și orientare profesională, activități organizate la cabinetele de consiliere existente deja în unele universităţi sau înfiinţate prin proiect, la organizaţiile partenere. Din totalul celor 4097 de studenţi consiliaţi pănă la sfarșitul lunii august, 1387 de studenți au fost sprijiniţi în tranziţia de la şcoală, la viaţa activă, (depășindu-se astfel, numărul de 1000 de studenți, indicator  în cadrul proiectului), 110 de studenți au participat la stagii de practică intensivă-internațională în Italia, 253 de studenți s-au angajat, iar 1024 continuă studiile universitare. Conform metodologiei de implementare a proiectului, toți studenții consiliați  primesc, la finalizarea activităților de consiliere și orientare profesională, o subvenție din partea universității/organizației partenere din proiect. Până în prezent, au fost acordate 2175 de subvenții, urmând ca, până la finalul proiectului, acestea să fie virate în totalitate studenților consiliați. Referitor la concursul cu premii „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”, au fost acordate 90 de premii, în valoare de 2000 lei fiecare.

De asemenea, vor fi prezentate modalitățile de diseminare a bunelor practici ale proiectului în spațiul universitar românesc, avându-se în vedere concluziile obținute la finalul workshopurilor realizate pe perioada de desfășurare a conferinței.

Participanţii la conferinţă sunt reprezentanţii instituţiilor partenere în proiect: Asociaţia Excelenţă în Educaţie şi Formare Continuă, Universitatea Aurel Vlaicu – Arad, Universitatea Lucian Blaga – Sibiu, Universitatea Valahia-Târgovişte, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică – Bucureşti, A.E.S.N. – Braşov, C.S.O.S.R.-Bucureşti, Elsaco Business Software SRL și INFOR Italia (partener transnațional), studenți din grupul țintă, agenți economici AJOFM-uri,tutori de practică, responsabili FSE.

Deschiderea conferinţei va avea loc sâmbătă, 24 Octombrie 2015, începând cu orele 9.30, în Sala Ileana Berlogea, din cadrul Universității „I.L. Caragiale”, UNATC, Bucureşti.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul: www.sudentexcelent.ro
sau contactaţi-ne pe adresa de e-mail: patricia.vergu@eface.ro
Responsabil PR: Vergu Liana Patricia
Asociația Excelență în Educație și Formare Continuă

 

Persoană de contact (Relatii presă) partener 5 A.E.S.N. Brasov:

Diana Ioana Albu – Expert diseminare – în cadrul proiectului “Studentul consiliat – excelent viitor angajat”, ID 138850

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply