Concurs cu premii

Investeşte în oameni !
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2-„Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”
Titlul proiectului: „Studentul consiliat-excelent viitor angajat”
Cod Contract POSDRU/160/2.1/S/138850

Concurs cu premii

In luna octombrie se vor acorda 8 premii x 2.000 lei , in cadrul Concursului “Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei” , organizat de catre AESN Brasov partener in proiectul :

“Studentul consiliat-excelent viitor angajat”, ID 138850

Dumneavoastra, in calitate de beneficiar al proiectului, daca v-ati prezentat la activitatile de consiliere si orientare profesionala organizate în cadrul proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat” şi ati finalizat planul de dezvoltare a carierei, va puteti înscrie la acest concurs.

Pentru a putea fi înscris în concurs, este necesar sa completati si sa depuneti Formularul de înscriere (Anexa 2) ce va fi însoţit de:

  • Planul de dezvoltare a carierei,
  • CV-ul candidatului in format europass;
  • Declaraţie pe propria răspundere (Anexa 3), din care să rezulte că documentele care o susţin respectă prevederile Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu completările ulterioare.

Lucrarea (planul de dezvoltare a carierei), CV-ul, declaraţia cât şi formularul de înscriere vor fi trimise în format tipărit, datate şi semnate de catre candidat.

Studentii care au dosarul complet si obtin peste 75 de puncte pentru acesta (din 100 posibile), vor participa in etapa urmatoare la o proba de simulare a unui interviu de angajare.

Premiul pentru cei 8 castigatorii ai concursului este de 2000 lei/fiecare castigator.

Inscrierile la prima editie a concursului se pot realiza pana la data de 27 octombrie ora 18.00 prin depunerea cererii, insotite de documentele enumerate anterior, la sediul de implementare a proiectului (A.E.S.N. Brasov, Str. Dr. Victor Babes nr. 36, (in incinta TRICONPREST ), sala 1.7).

Pentru alte informatii relevante (prezentarea graficului de desfășurare, condițiile de participare la selecție, modalitatea de desfasurare a concursului, modalitatea de selectie a candidatilor etc.) va invitam sa consultati site-ul www.aesn.ro.

Cu deosebita consideratie,

Echipa AESN

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply