Comunicat de presa “Studentul consiliat – excelent viitor angajat”, Martie 2015

 

             Proiectul “Studentul consiliat – excelent viitor angajat are  ca obiectiv general creșterea șanselor de inserție pe piața muncii a 5100 de absolvenți din învățământul superior, aflați în tranziție de la școală la locul de muncă, propunându-și, totodată,  furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională de calitate superioară prin valorificarea rezultatelor învățării.

            Asociatia pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov, in calitate de partener, contribuie la realizarea acestui obiectiv prin implementarea activitatilor specifice proiectului, activitati la care participa un numar de 1020 studenti  dincadrul Universitatii Transilvania Brasov si din cadrul Academiei Fortelor Aeriene “Henri Coanda“ Brasov.

Activitatile derulate in cadrul proiectului vizeaza  dezvoltarea  capacităților studenților de a decide si acționa adecvat în legătură cu propria carieră în scopul armonizării obiectivelor individuale cu cerințele pieței muncii.

Printre activitatile proiectului,  care conduc la indeplinirea obiectivului general/obiectivelor specifice ale proiectului, figureaza  organizarea  a 5 stagii de practica practică intensivă-internaţională, care se deruleaza la  partenerul din proiect, INFOR Italia şi sunt dedicate studenţilor consiliaţi din grupul ţintă al proiectului, având drept scop formarea competențelor și abilitaților necesare integrării durabile pe piața muncii.

Studenții consiliaţi din proiectul “Studentul consiliat – excelent viitor angajat”, ID 138850 au participat, în perioada 8 – 15 martie 2015, la cel de-al treilea stagiu de practică intensivă-internaţională, în Italia. 

Asociatia pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov  a organizat, in cadrul proiectului, proba de selectie pentru cel de-al treilea stagiu de practică intensivă-internaţională, pe baza documentelor specifice (CV-ul candidatului, Planul de dezvoltare a carierei, Scrisoare de motivatie, Recomandare cadru didactic),  proba de selectie, in urma careia, din cadrul Universității Transilvania Brasov,  au fost selectati 4 studenti care au participat  la cel de-al treilea stagiu de practică  intensiva internationala.

La cel de-al treilea stagiu de practică intensivă-internaţională au participat, in total,  22 de studenţi consiliaţi din grupul ţintă, selectaţi de comisiile de selecție de la nivelul partenerilor, conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică intensivă-internaţională.

Cu acest prilej, studenţii au participat la două activităţi majore – practică intensivă și consiliere antreprenorială, în scopul identificării modalităților concrete şi a exemplelor de succes pentru inițierea unei afaceri proprii, în funcție de domeniul lor de interes.
Activităţile stagiului de practică intensivă-internaţională s-au derulat la partenerul INFOR, din San Secondo di Pinerolo (Torino, Italia) sau la parteneri identificați de acesta în zona Piemont.

Programul studenţilor participanţi a cuprins vizite de informare, documentare, prezentări, discuţii şi exemple de bună practică la Universitatea St. John din Vinovo (Torino, Italia), Universitatea de Studii din Torino, Şcoala de Administrare a Afacerilor – SAA – (Torino, Italia) INFOR, (Torino, Italia), Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă din San Secondo di Pinerolo (Torino, Italia), Universitatea Gustului din Polenzzo (Torino, Italia), Fontanafredda, Serralunga d’Alba şi Castelul din Barolo (Torino, Italia).
Proiectul “Studentul consiliat – excelent viitor angajat” , ID 138850, proiect co-finanțat prin F.S.E 2007-2013, este  implementat de Asociația Excelență în Educație și Formare Continuă, în parteneriat cu Universitatea Aurel Vlaicu – Arad, Universitatea Lucian Blaga – Sibiu, Universitatea Valahia-Târgovişte, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică din București, A.E.S.N. – Brașov, C.S.O.S.R.-Bucureşti, Elsaco Business Software SRL și INFOR Italia (partener transnațional).

Parteneriatul proiectului  ofera o șansă reală de realizare a schimbului de experiență tuturor entităților implicate, în care fiecare partener în parte, dar și toți împreună, pot exemplifica deschiderea universităților către mediul social și economic, dar și implicarea asociațiilor și a agenților economici în activitatea unei universități.

Proiectul  continua, pana la finele lunii septembrie 2015,  cu noi sesiuni de consiliere si orientare in cariera, stagii de practică intensiva internationala dedicate studenţilor consiliaţi din grupul ţintă al proiectului şi noi cicluri ale concursului cu premii „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”.

 

Pentru mai multe informații vizitați site-urile:
www.aesn.ro

www.studentexcelent.ro
pagina de Facebook A.E.S.N. Brasov  – „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”

 

sau contactati-ne pe adresa de mail: aesn.brasov@yahoo.com, telefonic la numarul de telefon  0723/136974, persoana de contact:  Albu Diana Ioana

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply