Comunicat de presa Noiembrie 2015

Peste  900 de studenti – din centrul universitar Brasov – consiliati  in cadrul proiectului:  „Studentul consiliat – excelent viitor angajat” ID 138850

 

Proiectul  European, „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”, ID 138850, proiect co-finanțat prin F.S.E 2007-2013, implementat de Asociația pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov , in calitate de partener cu  Asociatia Excelență în Educație și Formare Continuă-Llider de parteneriat si ceilalti parteneri: Universitatea Aurel Vlaicu – Arad, Universitatea Lucian Blaga – Sibiu, Universitatea Valahia- Targoviste, Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica, C.S.O.S.R.-Bucuresti, Elsaco Business Software SRL și INFOR Italia (partener transnațional), a intrat in linie dreapta.

Obiectivul  general al proiectului rezida in  creșterea șanselor de inserție pe piața muncii a 5100 de absolvenți din învățământul superior, aflați în tranziție de la școală la locul de muncă, propunându-și,  totodată,  furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională de calitate superioară prin valorificarea rezultatelor învățării.

Asociatia pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov, in calitate de partener, contribuie la realizarea acestui obiectiv prin implementarea activitatilor specifice proiectului, activitati la care participa  un numar de 1040 studenti   dincadrul Universitatii Transilvania Brasov si din cadrul Academiei Fortelor Aeriene “Henri Coanda “Brasov.

Pentru atingerea obiectivului general si a obiectivelor specifice , in cadrul proiectului se deruleaza activitati de consiliere vocaţională şi de orientare profesio­nală

( Consiliere   individuala si de grup), stagii de practica intensiva internationala, in Italia si  concursuri cu premii  „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”.

    

Actiunile specifice consilierii/orientarii in cariera a studentilor din grupul tinta al proiectului constau in:

o   Informarea studentilor  cu privire la carieră( informații necesare pentru a planifica, obține și păstra un anumit loc de muncă);

o   Consilierea în carieră a studentilor (estionarea carierei /procesului de tranzitie de la scoala la viata active; clarificare scopuri și aspirații;  înțelegerea  propriul profil educațional, etc.);

o   Consilierea studentilor pentru angajare (abilitățile necesare pentru a căuta și a obține un loc de muncă);

o    Activităţi ce vizează autocunoaşterea studentilor;

o    Asistenţă în exploatarea traseelor profesionale ale studentilor;

o    Asistenţă în luarea deciziei de carieră de catre studenti;

o    Consiliere pentru construirea planului carierei de catre studentii din centrul universitar Brasov.

o   Formarea si/sau descoperirea abilitătilor personale, de prezentare a experientei profesionale si de a comunica altora calitătile personale in  documenteler  specifice cautarii unui loc de munca /angajarii (CV;Scrisoare de motivaţie / intenţie;Scrisoare de mulţumire; Documente pentru un interviu  de selecţie);

o   Instruirea studentilor cu privire la Tehnici de căutare a unui loc de muncă (Surse de informare; Etapele in identificarea si obtinerea unui loc de munca; Căutarea surselor de locuri de muncă; Identificarea ofertelor).

Succesul inregistrat ne indreptateste sa invitam si alti studenti, din cadrul Universitatii Transilvania Brasov si din cadrul  Academiei Fortelor Aeriene “Henri Coanda “Brasov,  sa participe la activitatile proiectului, care  continua, pana in data de 15 decembrie 2015,  cu noi sesiuni de consiliere si orientare in cariera şi noi cicluri ale concursului cu premii „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”, dedicate studenţilor consiliaţi din grupul ţintă al proiectului.

Pentru mai multe informații vizitați site-urile:

www.aesn.ro

www.studentexcelent.ro
pagina de Facebook A.E.S.N. Brasov  – „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”

sau contactati-ne pe adresa de mail: aesn.brasov@yahoo.com, telefonic la numarul de telefon  0773/957466,  persoana de contact: Albu Diana Ioana

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply