Anunț selecție anteprescolari/prescolari/scolari/ tineri care au abandonat școala și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie – grup țintă al proiectului POCU/74/6/18/108023

Asociația pentru Egalitate de Șanse și Nediscriminare Brașov, în parteneriat cu Comuna Voila și Școala Gimnazială Voila, implementează, începând cu data de 01.07.2018 proiectul ÎNVĂȚ, MĂ JOC, SUNT FERICIT LA ȘCOALĂ, ID MySMIS 108023. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: „Educație și competențe” cod apel POCU/74/6/18.

Durata de implementare: Din 02.07.2018 până în data de 01.07.2021, pe parcursul a 36 de luni.

Obiectivul general al proiectului: Contribuția la reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar și primar de calitate, pentru preșcolarii și școlarii din Comuna Voila și la reintegrarea în educatie și formare a tinerilor și adultilor care nu și-au finalizat educația obligatorie din zona rurală a Regiunii Centru prin crearea unui cadru adecvat pentru exersare și consolidarea cunoștințelor și creșterea atractivității programelor educaționale, sporirea interesului și a componentei motivaționale. Îndeplinirea acestui obiectiv, pe termen lung, va crea premisele formării unei generații educate care să aibă sansa depășirii statutului economico-social al familiilor din care provin.

Învedereadesfășurăriiactivitățilorplanificateîncadrulproiectului,Asociația pentru Egalitate de Șanse și Nediscriminare Brașov impreuna cu Comuna Voila și Școala Gimnazială Voila, organizează selecția membrilor GRUPULUI TINTA al proiectului este format din 306 persoane, respectiv:

28 de copii de vârstă antepreșcolară de 2-3 ani, din Comuna Voila, Județul Brașov (Regiunea Centru), care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie – din mediul rural din care: 4 copii de etnie romă;

– 108 copii de vârstă preșcolară, din Comuna Voila, Județul Brașov (Regiunea Centru), care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie – din mediul rural, din care, aparținând minorității romă: 12 copii;

– 120 de copii/elevi (cu vârste corespunzatoare învatamântului preuniversitar) din mediul rural – cu domiciliul în Comuna Voila, Județul Brașov (Regiunea Centru), din care, apartinând minoritatii romă: 12 copii;

– 50 tineri care au abandonat școala și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie cu domiciliul în mediul rural, Regiunea Centru.

Selecția se va desfășura începand cu data de 10 septembrie 2018 și va consta în evaluarea dosarului de candidatură potrivit metodologiei de selecție/recrutare.

Informații privind criteriile de selecție, conținutul dosarului de candidatură și/sau alte detalii suplimentare se obțin la: Primaria Voila(persoana de contact Gruia Adina – tel. 0722.858.235, Comsulea Gabriela – tel:0786.950591) si Scoala gimnaziala Voila (persoana de contact Serban Daniela – tel: 0745.249.300).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply